Zibby77

261 tekstów – auto­rem jest Zib­by77.

Las

las
drze­wa ludzkich uczuć
gęstwi­na sprzeczności
tar­ga­na ka­tak­lizma­mi strachu
hu­raga­ny niepewności
łamią ko­nary
od­ry­wają gałezie
gdy przejdą
zos­ta­wiają za sobą kikuty
te­go co kiedyś dumnie
na­zywało się człowiekiem
cza­sem ja­kieś drze­wo od­radza się z wysiłkiem
in­ne marnieje
obok połama­nych wy­ras­tają no­we
młode zdro­we pędy
by po pew­nym czasie
powtórzyć błędy tych starych
spo­niewiera­nych cza­sem drzew
od­wie­czne pleśnie życia
ciągle niszczą to
co mogłoby być tak piękne
egoizm chci­wość pożąda­nie . . .
ile od­mian i mu­tac­ji pleśni
żeru­je na or­ga­niźmie ludzkości


***
Dział: Za­myśle­nie
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:40

Spojrzałem

spojrzałem
w two­je oczy
uj­rzałem
duszy odbicie
zrozumiałem
że kocham cię
po­nad życie


***
Dział: Li­ryki
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • wczoraj, 05:04

Furia

chmu­ry skłębione buzują
gniew­nie tar­gając wiat­rem drzewa
biczując ziemię stru­gami deszczu
wyłado­wują frus­trację jęzo­rami ognia
nies­po­koj­ność huśta się pojękując
za­myśle­nie pie­rzchło do my­siej nory
gwałtow­ne fa­lowa­nie ogarnęło las
prze­nosząc zag­niewa­nie w za­cisze matecznika
niedźwiedź spoj­rzał w górę
sapnął i zaczał żuć ko­lej­ny liść
tym­cza­sem fu­ria nieba osiągnęła apogeum
wyłado­wując frus­trację trąbą powietrzną
jed­nocząc niebo z ziemią
w swois­tym spaźmie zniszczenia***
Dział: Przy­roda
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • przedwczoraj, 06:21

Przeszła ulicą

przeszła ulicą
za­burzając spokój
wi­ry emocji
podążały jej śladem
i szepty
kobieta
ta kobieta
twarze nieodgadnione
niepos­kro­mione spojrzenia
nieugaszo­ne żądze
i cisza
w duszy krzyk
myśli spłoszone
westchnienia
po­jawiły się wspomnienia
przeszła ulicą
zawirowało
po chwili
wszys­ko ustało
wrócił
nor­malny ryt


***
Dział: Myśli nieokiełza­ne
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 06:24

Kolęda

za­wisła pomiędzy
wczo­raj a jutrem
chwi­la
której jut­ro nie będzie
kolęda tułacza
który jest nig­dzie i wszędzie
ko­lej­na fa­la historii
wtedy
wyp­luła na tam­ten brzeg
nie było pieśni ni glorii
sza­rość i wal­ka o chleb
opłatek i ręka drżąca
łza spadła bar­dzo gorąca
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 06:10

Wyliczanka

o his­to­rię nie pytajcie
nie pot­rzeb­na jest liderom
by­le kasę dużą mieli
naród ma­sa . . . tłum
to mięso
lub jak wo­lisz doj­na krowa
oszołomi się ją składnie
za pysk weźmie
ko­pa w tyłek
by nie chciała się buntować
polityka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 02:31

Za bramą wspomnienia

za bramą wspomnienia
mrok za­lega głęboki
słychać cza­sem ciche kroki
coś zajęczy
zas­krzy­pią sta­re schody
nikt tędy nie chodzi dla wygody
zim­ny powiew
za­pach piwniczny
musnęło coś włosy
dreszcz prze­biegł plecami
czu­jesz wzrok na karku
zno­wu skrzyp
ręce się trzęsą
chłód ogar­nia ciało
przechodzi tędy
każdej nocy
od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 23:19

Tango z różą w zębach

tango
tan­go z różą w zębach
to już tyl­ko legenda
kiedyś było tak
dzi­siaj tan­ga brak
zamiast
są bom­by i strach
ka­rabin ku­le ból
nie obej­mie cię czule
tango
z różą w zębach
to już tyl­ko leganda
mi­nionych
szczęśli­wych lat

***
Dział: Zamyślenie
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 04:30

Zniekształciło

zniek­ształciło spoj­rze­nie le­wego oka
pod­czas wie­czor­nych wiadomości
prze­sunęło mnie do in­nej rzeczywistości
zgłupiałem zu­pełnie
kiedy różniczki zaczęły żyć samodzielnie
uciekając z moich równań
zro­biło się całkiem pusto
na­wet tyłem od­wróciło się lustro
pochli­pując rozpaczliwie
dwu­mian New­to­na się zbiesił
z roz­paczy poskręcany [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 05:40

To się wtedy stało

przy stoliku
nad fi­liżanką kawy
wsłuchując się w szum miasta
sie­dział szki­cując plan
dochodziła dwunasta
po­tem wstał
wyszedł niezauważony
w czap­ce na głowie
zim­nem powiało
a po­tem
to właśnie się stało
usłysze­liśmy o nim w dzienniku
na uli­cy dym
i dużo było krzyku
prze­biegł ktoś zakrwawiony
złapałem rękę mo­jej żony
w micze­niu spoj­rze­liśmy so­bie w oczy
dla nas ten świat
jeszcze się nie kończy


***
Dział: Pro­za życia
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 stycznia 2017, 05:11
Zibby77

chciałbym spojrzeć poza zasłonę twoich oczu zwiedzić zakamarki twoich myśli poznać prawdę o sobie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Zibby77

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Spojrzałem

14 stycznia 2017, 14:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kolęda

13 stycznia 2017, 11:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyliczanka

11 stycznia 2017, 06:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tango z różą w [...]

9 stycznia 2017, 13:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st To się wte­dy stało

6 stycznia 2017, 13:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zasłuchany w szept two­jego [...]

3 stycznia 2017, 10:10Badylek sko­men­to­wał tek­st Świt

6 września 2016, 18:05Cris sko­men­to­wał tek­st Okruchy słów

4 września 2016, 07:37RozaR sko­men­to­wał tek­st Doczekać bre­xitu

3 września 2016, 11:25Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedy mówisz o miłości