Zibby77

266 tekstów – auto­rem jest Zib­by77.

Dwa czarne anioły

siedzą dwa czar­ne anioły
na gzym­su wąskim fragmencie
ze smut­kiem pat­rzą na niebo
i życia ludzkiego krawędzie

kiedyś la­tały wysoko
dum­nie pod­nosząc głowę
dzi­siaj czar­ne ich skrzydła
mają straszną wymowę

ludzi choć są okrutni
Bóg swym okiem dogląda
o nich całkiem zapomniał
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 stycznia 2017, 06:57

Szukałem mysli

w nieładzie rozrzucone
myśli nieokreślone
szu­kałem czegoś
co było ważne
bardzo
te­raz mam bałagan w głowie
ani śla­du tej myśli
ra­tuj­cie panowie
to było coś
sam już nie wiem co
ale było ważne
nieważne
zna­lazłem in­ne myśli
zgu­biłem je zeszłej wiosny
po­pat­rzcie jak podrosły
nawet [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2017, 06:02

Rozkoszując się

roz­koszując się chłodem
ob­my­wającym stopy
przyglądam się falom
pie­szczącym cierpliwie
de­likat­nie z wyczuciem
po­budzając ospałość
do rusze­nia na przeciw
od­wie­czne­mu wyz­wa­niu głębi


***
Dział: Ero­tyki
***
Zbig­niew Małecki 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 21 stycznia 2017, 07:07

Poplątane węzły przeznaczenia

popląta­ne węzły przeznaczenia
dro­gi które pro­wadzą do nikąd
ścieżki na których nic się nie zmienia
his­to­rie bez dob­rych zakończeń
drążysz szla­ki w stre­fach półcienia
usiłując prze­niknąć sprzeczności
na tej drodze nie ma zmęczenia
bo dopędzi cię wid­mo beznadziejności
szor­stką ręką [...] — czytaj całość

wiersz • 20 stycznia 2017, 05:33

Poczekaj

poczekaj
nic nie mów
słyszysz
posłuchaj uważnie
no właśnie
rozumiesz
cisza krzyczy zrozpaczona
że nikt jej nie słyszy
w tym hałasie nowoczesności
żali się
że nie ma­my czasu
aby ją adorować
poczekaj
nic nie mów
słyszysz
de­lek­tuj się chwilą ciszy
cisza


***
Dział: Za­myśle­nie
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2017, 05:40

Las

las
drze­wa ludzkich uczuć
gęstwi­na sprzeczności
tar­ga­na ka­tak­lizma­mi strachu
hu­raga­ny niepewności
łamią ko­nary
od­ry­wają gałezie
gdy przejdą
zos­ta­wiają za sobą kikuty
te­go co kiedyś dumnie
na­zywało się człowiekiem
cza­sem ja­kieś drze­wo od­radza się z wysiłkiem
in­ne marnieje
obok połama­nych wy­ras­tają no­we
młode zdro­we pędy
by po pew­nym czasie
powtórzyć błędy tych starych
spo­niewiera­nych cza­sem drzew
od­wie­czne pleśnie życia
ciągle niszczą to
co mogłoby być tak piękne
egoizm chci­wość pożąda­nie . . .
ile od­mian i mu­tac­ji pleśni
żeru­je na or­ga­niźmie ludzkości


***
Dział: Za­myśle­nie
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 stycznia 2017, 05:40

Spojrzałem

spojrzałem
w two­je oczy
uj­rzałem
duszy odbicie
zrozumiałem
że kocham cię
po­nad życie


***
Dział: Li­ryki
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • 17 stycznia 2017, 05:04

Furia

chmu­ry skłębione buzują
gniew­nie tar­gając wiat­rem drzewa
biczując ziemię stru­gami deszczu
wyłado­wują frus­trację jęzo­rami ognia
nies­po­koj­ność huśta się pojękując
za­myśle­nie pie­rzchło do my­siej nory
gwałtow­ne fa­lowa­nie ogarnęło las
prze­nosząc zag­niewa­nie w za­cisze matecznika
niedźwiedź spoj­rzał w górę
sapnął i zaczał żuć ko­lej­ny liść
tym­cza­sem fu­ria nieba osiągnęła apogeum
wyłado­wując frus­trację trąbą powietrzną
jed­nocząc niebo z ziemią
w swois­tym spaźmie zniszczenia***
Dział: Przy­roda
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • 16 stycznia 2017, 06:21

Przeszła ulicą

przeszła ulicą
za­burzając spokój
wi­ry emocji
podążały jej śladem
i szepty
kobieta
ta kobieta
twarze nieodgadnione
niepos­kro­mione spojrzenia
nieugaszo­ne żądze
i cisza
w duszy krzyk
myśli spłoszone
westchnienia
po­jawiły się wspomnienia
przeszła ulicą
zawirowało
po chwili
wszys­ko ustało
wrócił
nor­malny ryt


***
Dział: Myśli nieokiełza­ne
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 06:24

Kolęda

za­wisła pomiędzy
wczo­raj a jutrem
chwi­la
której jut­ro nie będzie
kolęda tułacza
który jest nig­dzie i wszędzie
ko­lej­na fa­la historii
wtedy
wyp­luła na tam­ten brzeg
nie było pieśni ni glorii
sza­rość i wal­ka o chleb
opłatek i ręka drżąca
łza spadła bar­dzo gorąca
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 06:10
Zibby77

chciałbym spojrzeć poza zasłonę twoich oczu zwiedzić zakamarki twoich myśli poznać prawdę o sobie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zibby77

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 stycznia 2017, 12:27Cris sko­men­to­wał tek­st Poczekaj

17 stycznia 2017, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Spojrzałem

14 stycznia 2017, 14:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kolęda

13 stycznia 2017, 11:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyliczanka

11 stycznia 2017, 06:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tango z różą w [...]

9 stycznia 2017, 13:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st To się wte­dy stało

6 stycznia 2017, 13:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zasłuchany w szept two­jego [...]

3 stycznia 2017, 10:10Badylek sko­men­to­wał tek­st Świt

6 września 2016, 18:05Cris sko­men­to­wał tek­st Okruchy słów

4 września 2016, 07:37RozaR sko­men­to­wał tek­st Doczekać bre­xitu